TERMA DAN SYARAT

Sila luangkan sedikit masa untuk membaca dan memahami syarat penggunaan berikut sebelum anda membuat pembelian anda. Dengan membeli-belah dengan kami, anda dianggap telah mengakui, memahami dan bersetuju dengan syarat-syarat seperti yang dinyatakan di bawah. Kami boleh meminda terma & syarat pada bila-bila masa tanpa notis awal. Anda harus menyemak semula dengan kerap untuk menyemak terma & syarat yang dikemas kini.


BELI

Sila pastikan anda mempunyai item yang betul sebelum mendaftar keluar. Kami tidak akan dapat meminda pesanan atau pesanan gabungan setelah ia disahkan atau jika pesanan pendua dibuat.

Sila pastikan alamat penuh dan betul dinyatakan. Bungkusan anda akan hilang atau tertangguh kerana alamat yang tidak lengkap atau salah.

Sila pastikan anda memasukkan kod diskaun sebelum mendaftar keluar untuk diskaun sah jika anda mempunyai kod tersebut. Tiada bayaran balik akan dibuat untuk pesanan yang kod diskaun tidak dimasukkan atau dimasukkan pada tempat pembelian.

PENGHANTARAN

Sila pastikan semua maklumat yang diperlukan diserahkan semasa proses pembayaran untuk mengelakkan sebarang kelewatan dalam menghantar pesanan anda. Pesanan anda akan dihantar dalam masa 2 hari bekerja selepas pengesahan pembayaran.

Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang bungkusan yang hilang atau barang rosak yang dihantar melalui pos biasa.

Harga pengeposan termasuk pengendalian yuran.

Kami berhak menerima atau menolak sebarang pesanan.

Pelanggan yang mempunyai sekurang-kurangnya satu pembelian yang berjaya daripada kami akan ditambahkan secara automatik ke senarai mel kami.


BACKORDER

Sekiranya pesanan mempunyai stok dan item pesanan belakang, item stok akan dihantar terlebih dahulu.

Semua pesanan belakang adalah tertakluk kepada kelewatan atau pembatalan yang tidak dijangka yang di luar kawalan kami. Untuk pesanan belakang yang dibatalkan, kredit kedai akan dikeluarkan sewajarnya. Tidak akan ada bayaran balik tunai sama sekali.

SAIZ

Mungkin terdapat perbezaan 0.5”-0.8” dalam ukuran yang diberikan, dalam kes sedemikian, varians mungkin tidak dianggap sebagai kecacatan.


KARD HADIAH/BAUCER/KOD DISKAUN/NOTA KREDIT

Kad Hadiah/Baucar/Kod Diskaun/Nota Kredit akan sah selama satu tahun. Jika ia tidak digunakan dalam tempoh masa yang diberikan, jumlah tersebut akan dilucuthakkan.

Nilai setiap individu perlu digunakan dalam satu transaksi, sebarang baki jumlah tidak akan dikembalikan.

Kami tidak akan dapat meminda sebarang butiran untuk kad Hadiah dan ada yang tidak boleh dikembalikan, boleh ditukar dan tidak boleh dipindah milik.


BUNGKUS MELETOP

Jika berlaku malang mel melantun, pelanggan perlu menanggung caj pos untuk penghantaran semula. Jika punca mel melantun timbul kerana kesilapan pihak kami, kos pos akan ditanggung oleh kami. Mel melantun yang tidak dituntut selama 3 bulan akan dianggap sebagai harta MyCheongsam tanpa notis awal.


PRODUK

Warna produk mungkin berbeza disebabkan penentukuran warna komputer individu dan ia mungkin kelihatan lebih gelap dalam realiti disebabkan pencahayaan studio yang kuat digunakan.

Warna boleh bertukar ke pakaian lain. Sila ambil perhatian apabila perlu.

Cuci tangan tanpa merendam untuk beberapa cucian pertama kerana pemindahan warna mungkin berlaku.

Sila seterika pada bahagian belakang pakaian dan gunakan penyeterika haba rendah hingga sederhana untuk semua produk.

MyCheongsam tidak akan bertanggungjawab sekiranya anda membeli barangan kami daripada mana-mana pihak ketiga.

BARANGAN JUALAN

Semua harga barangan jualan adalah dianggap muktamad oleh MyCheongsam.

Barang jualan sama sekali tidak boleh ditukar melainkan terdapat kecacatan pada item.

SEKATAN

Anda memahami dan menerima bahawa semua maklumat, data, gambar, audio, video, mesej, pengekodan atau bahan lain yang terdapat di Laman Web ini, secara kolektif dirujuk sebagai “kandungan web” dimiliki oleh MyCheongsam atau pemberi lesennya.

MyCheongsam berhak untuk meminda mana-mana terma & syarat di atas tanpa notis awal.Sekiranya berlaku sebarang pertikaian, MyCheongsam berhak membuat keputusan muktamad

.
[masa] minit yang lalu, dari [lokasi]
You have successfully subscribed!
This email has been registered
––>